چشم انداز طرح های توسعه


مجتمع فولاد اردکان , برای تولید سالیانه 2.5 میلیون تن محصولات فولادی , طراحی شده است .  
در مرحله اول طرح های توسعه , احداث یک واحد ذوب و ریخته گری با تولید 1.2 در نظر گرفته  شده است که بار فلزی مورد نیاز آهن اسفنجی  تولیدی واحد احیا به ظرفیت 1 میلیون تن در سال   قراضه را تامین خواهد کرد .

در مرحله دوم , با احداث يك واحد مگامدول احياء به ظرفيت 1.7 ميليون تن در سال جهت تولید آهن اسفنجي در نظرگرفته شده است . همچنین توسط  احداث واحد دوم ذوب و ريخته گري   مشابه مرحله اول ، مي توان شارژ فلزي واحدهاي ذوب و ريخته گري 
را حدود 55% آهن اسفنجي گرم , 40% آهن اسفنجي سرد و5% قراضه تولید نمود . این شرکت  همچنین در مراحل بعدي توسعه واحدهاي نورد ميلگرد، مقاطع ونورد ورق را در برنامه خود قرارداده و در آینده نزدیک عملی خواهد نمود .