اخبار

  • رشدحدود 32 درصدی ظرفیت تولیدفولاد کشور دردولت یازدهم ثبت شد

    ه گزارش اخبار فلزات و به نقل از ایرنا، برپایه داده های آماری وزارتخانه مزبور، شهریور 1392 ظرفیت تولید فولاد خام کشور 23.5 میلیون تن ثبت شد که این رقم در فروردین 1396 به رقم 31 میلیون تن رسید. براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت فولاد خام کشور 55 میلیون تن هدفگذاری شده است. پیش از این «عبدالمجید شریفی» مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران به ایرنا گفته بود، براساس برنامه ریزی، امسال ظرفیت فولاد خام کشور به رقم 33 میلیون تن خواهد رسید .

    • 5 شهریور 1396