جداول قیمت آهن و فولاد

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت(ریال)
1 12 125 44 کیلو
2 14 155 36 کیلو 18550
3 16 190 30 کیلو 18100
4 18 226 24 کیلو 18050
5 20 269 18 کیلو 23800
6 22 315 16 کیلو 23300
7 24 369 14 کیلو 23800
8 27 434 12 کیلو 23600
9 30 507 کیلو


فولاد اهواز
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت(ریال)
1 14(12متری) 135 44 شاخه
2 14(9متری) شاخه
3 16(12متری) 170 33 شاخه 2740000
4 16(9متری) شاخه

فولاد یزد
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت(ریال)
1 14 کیلو
2 16 کیلو
3 18 کیلو
4 22 کیلو

آریان فولاد
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت(ریال)
1 14 شاخه
2 16 شاخه
3 18 شاخه
4 20 شاخه
5 22 شاخه
6 24 شاخه

جهان فولاد غرب
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت(ریال)
1 14 120 کیلو
2 14 130 کیلو
3 14 140 کیلو
توضیحات