شرایط و ضوابط

1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت مجتمع فولاد اردکان ، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر سایت مذکور , اجازه کپی کردن، توزیع و نشر مجدد آن‌ها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات سایت
به محض پذیرش عضویت شما در سایت فولاد اردکان ، این عضویت بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت , برای شما کاربر محترم  می باشد .